Hulpstukken

Bij drainage zijn naast drainbuizen vaak nog diverse hulpstukken nodig. Zo zijn er klikmoffen voor het koppelen van twee drainagebuizen, T-stukken, stoppen, drainbruggen (voor het ondersteunen van een drain bij het kruisen van een demping), controleputten, eindbuizen en taludgoten.     

Eindbuis en taludgoot
Zowel de eindbuis als de taludgoot zijn twee belangrijke onderdelen van een drainagesysteem. De eindbuis vervangt het laatste deel van de drainbuis bij de uitmonding in het sloottalud.  Ze voorkomt dat de drain in het talud wegzakt. De standaard lengte van een eindbuis is één meter. 

Taludgoten worden binnen de helling van het talud aangebracht. Laatstgenoemde zijn er in diverse uitvoeringen. Belangrijk bij de keuze is dat de goot goed in het talud wordt geklemd. De kans dat deze wordt beschadigd bij het reinigen van de sloot is daardoor klein. 

Uitmonding eindbuis en markering
Wanneer bijvoorbeeld een aangrenzend perceel reeds is gedraineerd, verdient het aanbeveling de nieuwe drains recht tegenover de reeds bestaande drains te laten uitmonden. Bij het reinigen van de sloten is dit erg praktisch. De drains zijn eenvoudiger te herkennen, wat in een begroeid talud veel voordeel betekent. Vanzelfsprekend mogen de normen voor het berekenen van de afstand, geen geweld worden aangedaan. Ook kunnen extra lange eindbuizen worden gebruikt, bijvoorbeeld van anderhalf of twee meter. Ook kan de buis worden gemarkeerd door een paal in het talud te slaan. Bij het aanbrengen van een afrastering voor weidend vee, kunnen de afrasteringpalen ter plaatse van een eindbuis worden gezet.