Woelpoot

Trekken in plaats van graven
Een variant welke de afgelopen jaren opnieuw in praktijk is gebracht, is het aanbrengen van een drainagebuis met een woelpoot. Als voorloper op de V-ploeg als sleufloze draineermachine, werd in de jaren ’70 een woelpoot achter een  bulldozer door de grond getrokken. Belangrijk nadeel  van dit systeem was dat de bodem zijwaarts in elkaar werd gedrukt, juist op de plaats waar deze goed doorlatend moest zijn. Bovendien was het zorgvuldig aanbrengen op de gewenste diepte erg lastig. Dit kwam doordat het woellichaam zich ver achter het kantelpunt van de bulldozer/ trekker bevond. Wanneer deze van voren iets van hoogte veranderde door een onegaliteit in het maaiveld, had dit een grote invloed op de hoogte van het woellichaam.

Ook toen het verticale woellichaam werd gewijzigd in een V – vorm is dit bezwaar blijven bestaan. Bij een minimale diepe van drains van bijvoorbeeld 80 cm beneden het maaiveld, is er al een flinke afstand achter de trekker/bulldozer nodig, om het woellichaam boven de grond te tillen bij transport. Zorgvuldig aanbrengen kan daarom alleen met een lage rijsnelheid.

Schuin in plaats van verticaal
Wanneer het verticale woellichaam in een schuine hoek wordt gezet, is aan het bezwaar van een zijwaartse verdichting tegemoet gekomen. Een gevolg is wel dat er een zijwaartse druk ontstaat die door de machine moet worden opgevangen. Bezwaren ten aanzien van de afstand tot het kantelpunt, blijven echter bestaan en vragen een zeer nauwlettende inspanning om hoogteverschillen in een drainreeks te voorkomen. 

Gewicht en wrijving
Het sleufloos aanleggen vraagt bovendien veel trekkracht. Het aanbrengen met zware machines vraagt hierbij om twee belangrijke factoren; de druk en het wrijvingsoppervlak. Door meer wielen of zelfs rupsen aan te brengen kan de druk van een machine worden verlaagd. Wanneer er echter trekkracht wordt gevraagd is er een groot wrijvingsoppervlak nodig. Bij weinig druk vraagt dit een groot oppervlak. Op zand- en kleigrond en veengronden met een kleidek, kan dit gemakkelijk leiden tot slip.